Hälsoundersökning hos Farsta husläkarmottagning

Vi på Farsta husläkarmottagning erbjuder våra patienter omfattande hälsokontroller. Genom att mäta olika hälsomarkörer kan du få en överblick över olika värden som exempelvis höga blodfetter eller något annat och på så sätt få insikt om eventuella nödvändiga livssstilsförändringar.