Om oss - Farsta husläkarmottagning

Farsta Husläkarmottagning är en vårdcentral på uppdrag av Region Stockholm som tar emot både vuxna och barn. Vi garanterar dig trygghet och kontinuitet hos våra specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor. Vi har kompetent personal och korta väntetider. Till vår mottagning kan du vända dig med de flesta åkommor och besvär, exempelvis:

Diabetes, Astma, Allergier, Högt blodtryck, Infektioner, Psykiska besvär, Kronisk smärta, Barnsjukdomar, Kroniska hjärt- och njursjukdomar

Vi har avtal med region Stockholm inom husläkarverksamhet.